Home / Verschillen

Waarom zou software eenheidsworst moeten zijn?

De standaardmodules van Data-M zijn zo opgebouwd dat iedere gebruiker zijn gegevens op een persoonlijke manier kan visualiseren. Een ultra-performante ‘grid’, waar alle programma’s gebruik van maken, laat toe dat u zelf bepaalt welke velden u te zien krijgt, en wat de volgorde en de sortering van die kolommen is. Van grotere hoeveelheden gegevens kunt u de data ook handig sommeren en groeperen, en waar nodig het detail terug ‘uitvouwen’.

bg

Binnen een bestand schakelt u via ‘Linken’ door naar de daaraan gekoppelde bestanden, waarvan u terug de gewenste velden in uw grid kunt toevoegen.

De grenzen van de Data-M grid zijn de grenzen van uw creativiteit.

Het is van groot belang dat u deze personaliseringen op een heel eenvoudige manier kunt instellen en dat ze in een handomdraai gebeurd zijn. Daarnaast kunt u de overzichten die u zelf maakt ter beschikking stellen van andere gebruikers, die ze van u als ‘link’ of als ‘kopie’ overnemen. Een verantwoordelijke die naar een uniforme manier van werken streeft, kan medewerkers met beperktere rechten ook door hemzelf voorbereide views opleggen.

U kiest dus zelf uit het beste van twee werelden: waar nodig voor een gepersonaliseerde view en waar nuttig voor een meer uniforme view van uw data.