Home / Producten / Web Apps

Web Apps

Web Apps

Wat zijn web apps?

De Data-M web apps sluiten nauw aan bij onze interne toepassingen en maken gebruik van dezelfde data. Ze draaien in een actuele browser en zijn, zonder lokale installatie op een toestel, overal beschikbaar.

In tegenstelling tot native apps zijn de Data-M web apps niet afhankelijk van een specifiek besturingssysteem (Android, iOS of Windows). Ze zijn responsive en kunnen dus gebruikt worden op zowel PC’s, tablets, hybride toestellen als op smartphones.

Gebruikt door eigen medewerkers, intern of ‘on the road’

Goede verkopers staan niet altijd bekend om hun grote administratieve nauwgezetheid. Het vergt soms nogal wat doorzettingsvermogen van directie of sales management om de commerciële medewerkers qua rapportering in het gareel te laten lopen. Toch is een CRM geen luxe, maar een noodzaak. Door klanten- en contact-relaties al dan niet efficiënt op te volgen kunt u vandaag het verschil maken.

Als een verkoper onderweg voor iedere opvolging via zijn PC op het interne netwerk van het bedrijf moet connecteren, dan legt u de drempel al snel te hoog. Zijn smartphone, echter, is altijd binnen handbereik. Voor u een klant of prospect binnen stapt, wilt u bijvoorbeeld nog snel iets checken over een vorig contact. Dat moet binnen de minuut kunnen. De webapp van onze CRM module ‘Calls’ biedt dat gebruiksgemak. Het is, laat ons eerlijk zijn, iets wat iedere verkoper vandaag mag verwachten, zoals er ook van hem verwacht wordt dat hij zijn contacten professioneel opvolgt.

Webapps bieden een verkoper in een showroom de mogelijkheid om niet langer aan zijn bureau met PC gekluisterd te zijn. Met zijn tablet kan hij zich samen met de klant vrij rond bewegen en beschikt hij toch op ieder moment over alle informatie qua productprijzen en specificaties. De offerte kan als het ware al stappend opgemaakt of aangepast worden.

Wenst u een einde te stellen aan onleesbare of verloren geraakte papieren, dan kunt u er voor opteren om de leveringsnota door de klant op een tablet elektronisch te laten aftekenen. Het ondertekende document wordt daardoor automatisch als PDF aan de levering gekoppeld.

Gebruikt voor specifieke toepassingen: case ‘Hannecard’

Web Apps

Hannecard (http://www.hannecard.com) is een wereldspeler op het vlak van industriële rolbekleding in rubber, polyurethaan, composiet en metaalspray voor diverse sectoren zoals metaal, papier, verpakking, en de printindustrie.

In samenspraak met Data-M besliste Hannecard een paar jaar geleden om de proces-flows binnen zijn ERP te herdenken en te vernieuwen. Nadat de implementatie daarvan met succes was afgerond, werd de vraag gesteld hoe de productie op de werkvloer beter kon aansluiten op de vernieuwde backoffice. De doorstroming van werkorders naar de productie gebeurde tot dan toe enkel op papier. Die flow kon nog verder geoptimaliseerd worden.

De complexiteit van de proces-flows binnen de backoffice mocht de toegankelijkheid echter niet in de weg staan. De manier om dit te realiseren bestond er in om de informatie die voor de werkvloer noodzakelijk is, te vertalen naar de eenvoud van een web app.

Webapps bleken dé te volgen weg om de productieopvolging laagdrempelig te houden. Het gebruik van touchscreens in combinatie met scanning vormde de perfecte match om de medewerkers in de fabriek een nieuw, digitaal tijdperk te laten binnen stappen.

De vlotheid waarmee de web app in gebruik werd genomen, was voor alle betrokkenen een verrassing. De nodige opleiding bleef tot een minimum beperkt, en de acceptatie was er een van uren eerder dan van dagen of weken.

Gebruikt voor het openstellen van interne informatie aan klanten-relaties

Om uw e-commerce te laten aansluiten op uw backoffice, bestaat er vandaag meer dan één mogelijkheid.

Vooreerst kunt u de backoffice van Data-M integreren met de site die door uw webbouwer ontwikkeld wordt. Via uploads of via webservices worden gegevens in één of in twee richtingen uitgewisseld. Dit is altijd een integratieproject waar, naast uzelf, twee partijen afspraken over maken.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u binnen uw publieke website, in een afgeschermd deel, rechtstreeks informatie ter beschikking stelt, zonder dat uw webbouwer daar programma’s voor schrijft. Via een login ontsluit u zo een deel van uw interne data aan uw klant of relatie. Bij deze tweede manier van werken logt uw klant rechtstreeks in op de backoffice van uw Data-M programma. Bij het rechtstreeks inloggen, maakt uw relatie gebruik van een web app van Data-M.

Bij beide werkwijzen dienen uiteraard de nodige beveiligingsdrempels ingebouwd worden.

Beide werkwijzen, via uw webbouwer of via een web app van Data-M hebben hun voor- en nadelen. Het is moeilijk om een algemeen antwoord te formuleren op de vraag welke van de twee voor u het meest in aanmerking komt. Dat hangt in hoge mate af van uw doelstellingen. Ook kan het antwoord bestaan uit een deel van beide.

Stel dat u uw klanten toegang wilt geven tot het raadplegen van hun orders en facturen, dan kan de web app van Data-M mogelijk sneller tot resultaat leiden omdat de interface daarvoor al bestaat.

Stel dat u een groot productenbestand ter beschikking wilt stellen met quasi onbeperkte zoekmogelijkheden dat 24 uur op 24, los van uw interne server, ter beschikking moet zijn, dan kan een website die los staat van de backoffice, de voorkeur genieten.