Home / Producten / CRM

CRM systeem en pakket

Customer Relationship Management of klantenbeheer is niets nieuw voor Data-M.
Lang vooraleer een CRM systeem tot een hype werd kon het Data-M klantenbestand al gebruikt worden voor het beheer van commerciële contacten of het opvolgen van service-calls. Essentieel in dit alles is opnieuw de geïntegreerde aanpak.

Situering

Onder een Call verstaan wij ieder item dat binnen de onderneming door een of door meerdere personen dient opgevolgd te worden.
Vandaag is elk bedrijf in bepaalde mate ook een dienstenbedrijf. Elke organisatie kan dus zijn voordeel doen met het op een gestructureerde manier opvolgen van zijn klanten- en leveranciersrelaties.
Waar andere oplossingen aparte modules aanbieden voor sales, marketing en service, vertrekt Data-M van een all-in-one-toepassing.
Deze standaardsoftware kan, indien nodig, ook aangepast of uitgebreid worden met maatwerk.

Het gebruik van Calls genereert meer transparantie binnen uw organisatie en biedt praktische en dagdagelijkse overzichten en controles.
Calls worden zowel gebruikt voor bezoeksrapporten van verkopers als voor de opvolging van klachten, betalingen enz.

Pluspunten CRM pakket

Eenvoud

De kracht van de module "Calls" gaat uit van haar eenvoud. Voor een toepassing waar heel diverse gebruikers mee in contact komen, dient de instapdrempel zo laag mogelijk te liggen.

Integratie

Essentieel voor een efficiënte werking is de perfecte integratie met de rest van de administratie van Data-M (zo is een klantencall een 'actieknop' in uw klantenbestand). "Calls" communiceren in twee richtingen met Outlook: u verstuurt informatie van de Call naar Outlook, en vanuit Outlook koppelt een gebruiker terug naar de Call.

Gekoppeld

Op de vraag hoe je informatie en documenten intern best structureert zijn vele verschillende antwoorden mogelijk. Het meest voor de hand liggende antwoord lijkt ons echter om documenten te bewaren in een map gekoppeld aan de klant. Als informatie specifiek betrekking heeft op een call, is het de evidentie zelve om die aan een call te koppelen.

Flexibiliteit

Zoals andere toepassingen van Data-M is ook deze oplossing gebouwd rond een flexibele en personaliseerbare grid waarin de gebruiker op een eenvoudige manier overzichten naar zijn hand kan zetten. Alle velden van het bestand zijn beschikbaar in de grid. Iedere gebruiker kan (onbeperkt) meerdere views aanmaken van die Calls waar hij zelf voor verantwoordelijk is of die hij van derden wenst op te volgen.

Klantenervaringen

De module Calls is gegroeid vanuit de concrete behoeften van de kmo en bewijst vandaag bij talloze klanten van Data-M haar nut. Op verzoek kunt u over referenties beschikken.
Data-M werkt al sinds 2001 zelf met deze module. Ze vormt immers de basis voor de dienstverlening naar onze eigen klanten toe.
Onze oplossing is vandaag voor iedere kmo zowel organisatorisch als budgettair een haalbare kaart. Dankzij een uiterst kort implementatieproject heeft u de return van uw investering snel terugverdiend.