Home / Blog / Rationele ERP keuze

Blog / Rationele ERP -keuze

Rationele ERP

Een populistische of een rationele ERP -keuze?

Ieder zijn eigen populisme

Populistisch. Iedereen gebruikt het woord zoals het hem of haar het best uitkomt. We verwijzen ermee naar de anderen, die oneerlijke, simplistische of onrealistische verwachtingen scheppen bij goedgelovige en onwetende zielen. Wij willen in dit artikel een pleidooi houden voor een meer rationele benadering van onze ERP-wereld.

Niet alleen in de politiek

Een veel gehoorde oorzaak van de golf van populisme in de politiek, is de kloof tussen wat politici voor de verkiezingen beloven, en wat ze achteraf realiseren. Maar die kloof komt niet alleen voor in de politiek. Ook in software wordt vaak de hemel op aarde beloofd, en blijkt de realiteit achteraf eerder op een koude douche uit te draaien. Het immateriële van software is bij uitstek geschikt voor ‘such stuff as dreams are made on’ (Shakespeare).

We mogen niet alle politici over dezelfde kam scheren, en dat geldt even goed voor de verkopers van ERP, CRM of WMS-systemen. Maar een politicus kan je bij de volgende verkiezingen makkelijk de wacht aanzeggen. Bij je ERP-leverancier ligt dat net iets anders: je hebt er een band mee die wel eens als ‘erger dan er mee getrouwd zijn’ (mijn buurman) wordt omschreven.

Altijd een moeilijke keuze

De keuze van een ERP-systeem blijft een moeilijke zaak. In heel je zakelijke carrière heb je met dit soort evaluaties liefst niet te vaak te maken, waardoor je je ook minder bewust bent van de mogelijke valkuilen. We hebben bij Data-M niet de pretentie dat we over de perfecte leidraad beschikken voor een gegarandeerd succesvolle selectie. Wel merken we dat er een aantal populistische opvattingen een hardnekkig leven leiden.

Me too. Is IT een wereld van copy cats?

Sinds informatica op het einde van de vorige eeuw zijn intrede deed, weten we dat je als IT-manager zelden een foute keuze kon maken, zolang je maar voor IBM koos. We willen niets afdoen aan de verdiensten van Big Blue, maar hoeveel managers zouden er niet voor gekozen hebben zonder goed te weten waar het over ging?

Het blijft een verleidelijke reflex: in een onoverzichtelijk woud van aanbieders je toevlucht nemen voor de zogenaamd ‘veilige’ keuze van een klinkende naam. Grandioze budgetoverschrijdingen, uit de hand gelopen implementaties of een heel beperkt gebruik van de functionaliteiten, worden makkelijker met de mantel der liefde bedekt als het over een softwaregigant gaat.

Rationele in plaats van emotionele argumenten

We willen een lans breken om bij de keuze van uw ERP, CRM of WMS-partner zo veel mogelijk de rationele, feitelijke argumenten, en niet enkel de perceptie te laten doorwegen. Hypes in IT hebben de kracht om alle aandacht naar zich toe te trekken. Mogen we ons bij de laatste product-aankondiging ook nog de vraag stellen of die ook effectief bijdraagt tot efficiëntie- of productiviteitsverhoging, dan wel of het een zoveelste gadget betreft?

Naast het verblindend effect van hypes is vaag taalgebruik de beste vriend van iedere populist. Zowel de politicus als de marketeer is gebaat bij slogans. ‘Met deze man wordt het anders’, of ‘de kracht van verandering’, daar kan niemand tegen zijn. Gevaarlijker wordt het pas naarmate je concreter wordt. Hetzelfde geldt voor software: verpakt als een event is die makkelijker te behappen dan de vragen van een analist die een aangepaste oplossing uitwerkt.

Natuurlijk is lang niet alles meetbaar. Vertrouwen blijft cruciaal. Bij een recente deal drukte de zaakvoerder de wens uit tot een ‘aangename’ samenwerking. We zouden het bijna vergeten dat het ook mogelijk is om jaren hetzelfde pad te bewandelen, en daar ook nog plezier aan te beleven ook.

In deze snel veranderende, disruptieve wereld (wie is deze slagzin nog niet beu?) vergeet men soms de lange termijn effecten van een keuze. Controleer daarom de continuïteit van uw potentiële partner en zijn oplossingen. Weet dat grote internationale spelers niet noodzakelijk beter scoren dan lokale spelers. Er zijn voldoende voorbeelden bekend van KMO’s die naar een ander pakket op zoek moesten na de zoveelste overname van hun leverancier of door beslissingen genomen in hoofdkwartieren die weinig of geen voeling hebben met uw markt, maar des te meer met hun beurskoers of eigen bonus.

Check effectief de referenties van uw potentiële leverancier. Werken de referenties die op een site vermeld worden wel met dat programma en zijn ze er echt tevreden over?

Software beoordelen kost moeite. Soms is de uitspraak ‘Ach, die programma’s lijken toch allemaal op elkaar, het komt allemaal op hetzelfde neer’ een excuus om er zich gemakkelijk van af te maken. Neem voldoende tijd voor een echte demonstratie. Doorloop de hele flow van uw organisatie, liefst aan de hand van eigen concrete voorbeelden.

En tot slot, kiest u voor standaardmodules of voor maatwerk? Maar what’s in a name? Voor sommige bedrijven is het een dogma: alleen standaardsoftware is zaligmakend. Voor ons geen probleem, maar andere, waaronder heel wat klanten van Data-M, bekijken dit pragmatischer. Het pakket dat alles kan, bestaat niet, en de software die dat ambieert, verliest zichzelf in eindeloze configureringen en consulting-uren.

Volgens ons is de vraag ‘standaardsoftware of maatwerk’ een valse tegenstelling. Wat de ene configurering noemt, heet bij de ander maatwerk. Beide kunnen feilloos in elkaar overlopen als u maar vertrekt van een strak plan: een goede analyse is en blijft de basis van alles. En belangrijkst is dat uw software mee-evolueert met alle functionele en technische evoluties.

U heeft het al begrepen: wie beweert dat de zoektocht naar een geschikte ERP eenvoudig kan zijn, is een onvervalste populist. Maar ook de weg vol struikelblokken kan aangenaam zijn en tot succes leiden. Op die weg willen we u bij Data-M altijd graag vergezellen.